سایز لاستیک های صنعتی

سایز لاستیک

پیش تر در مطالب وب سایت با نحوه خواندن سایز تایر مخصوص خودروهای سواری آشنا شدیم، اما سایز بندی و طریقه خواندن سایز تایر های صنعتی از جمله لیفتراک، لودر، مینی لودر و … کمی متفاوت است که در ادامه به توضیح آنها میپردازیم

نحوه خواندن سایز لاستیک های صنعتی ( لیفتراک، مینی لودر، لودر و … )

ممکن است تا به حال به این مسئله برخورده باشید که نحوه نوشتن سایز لاستیک (لاستیک های سواری ،  تایرهای لیفتراک و لاستیک های صنعتی) تفاوت داشته

به این معنا که یک تایر با سایز مشخص با چند اسم و عدد نوشتاری نامگذاری شده است.

علت این امر در سیستم اندازه گیری کشورهای مختلف است که در اروپا و آمریکا متفاوت می باشد.

در کشورهای اروپایی سیستم اندازه گیری فواصل بر حسب متر (سانتی متر و میلیمتر) و در آمریکا براساس اینچ (فوت، یارد ، مایل) می باشد

و همین دلیل تفاوت عددی نشان داده شده بر روی تایر است.

اعداد نوشته شده روی تایر حاوی مهمترین اطلاعات در مورد آن تایر است.

این اعداد  عرض مقطع تایر ،

قطر رینگ و قطر خارجی تایر را در اغلب مواقع نشان می دهند.

در زیر مثال های از علائم مهم بر روی انواع تایر را می بینید و توضیحات کاملتری در ادامه آمده است.

نمونه سایز های زیر را در نظر بگیرید:

۳.۰۰-۴    ۳.۵۰-۶   ۴.۰۰-۸    ۵.۲۰-۱۰   ۶.۰۰-۱۲

اولین عدد از سمت چپ (برای مثال در سایز اول عدد ۳.۰۰) به شما عدد عرض مقطع تایر را نشان میدهد.

علامت “-” نشان دهنده ساختار بایاس (crossply) تایر است (ساختار رادیال Radial بوسیله حرف R نشان داده می شود )

و در نهایت عدد ۴ نیز قطر رینگ را به اینچ نمایش می دهد. ( در مورد ساختار بایاس و رادیال در بخش ساختار تایر توضیح داده ایم )

بنابراین سایز ۳.۰۰-۴ به معنی ۴ اینچ رینگ و ۳ اینچ عرض مقطع با ساختار بایاس (crossply) می باشد.

نمونه سایزهای زیر را در نظر بگیرید:

۴.۱۰/۳.۵۰-۴    ۴.۱۰/۳.۵۰-۶     ۵.۳۰/۴.۵۰-۶

در اینجا سایز لاستیک از ۴ قسمت تشکیل شده است.

عدد ۴.۱۰ اول نشانگر عرض مقطع تایر است. عدد دوم (۳.۵۰) نشان دهنده ارتفاع دیواره تایر و عدد سوم نیز سایز رینگ بر حسب اینچ.

مجددا علامت “-” نشانگر ساختار بایاس (crossply) تایر می باشد.

(ساختار رادیال با R نشان داده می شود)

بنابراین ۴-۴.۱۰/۳.۵۰ لاستیکی با ۴.۱۰ اینچ عرض ، ۳.۵ اینچ طول دیواره ، دارای ساختار بایاس و مناسب چرخهایی با رینگ ۴ اینچ می باشد.

نمونه سایزهای زیر را در نظر بگیرید :

11X4.00-4, 13X5.00-6, 18X8.50-8, 25X12.00-9

عدد اول (۱۱) نشان دهنده قطر خارجی لاستیک (مجموع ارتفاع از زمین تا بالاترین نقطه تایر) به اینچ است.

عدد دوم (۴.۱۱) عرض مقطع تایر را به اینچ نشان می دهد و قسمت سوم مربوط به سایز رینگ است

و نهایتا علامت “-” ساختار بایاس (crossply) تایر. بنابراین مثلا ۲۵X12.00-9 یعنی تایری با ۲۵ اینچ ارتفاع (قطر خارجی) ، ۱۲ اینچ عرض و متناسب چرخ با ۹ اینچ رینگ

مثال ۴) نمونه سایزهای زیر را در نظر بگیرید :

با اینکه این روش شماره گذاری دیگر منسوخ شده است

اما همچنان تایر هایی از این دسته در بازار موجود می باشند.

واحدهای اندازه گیری اعداددر این روش می توانند میلیمتر یا اینچ باشند که براحتی با دیدن اعداد آن قابل تشخیص است.

اولین عدد نشان دهنده ارتفاع تایر است (قطر خارجی)

و عدد دوم عرض مقطع را نشان میدهد.

در این نشانه گذاری رینگ نشان داده نشده اما به راحتی قابل محاسبه است.

رینگ که همان قطر داخلی تایر می باشد از کم کردن قطر خارجی از دوبرابر ارتفاع دیواره بدست می آید.

(قطر رینگ = قطر خارجی – (x2ارتفاع دیواره))

از آنجایی که ارتفاع دیواره در این سایز تایرها تقریبا برابر با عرض مقطع است

بنابراین برای محاسبه رینگ میتوانیم قطر خارجی را از دو برابر عدد بعدی یعنی عرض مقطع کم کنیم ،

مثلا در سایز ۱۸×۴ سایز رینگ برابر است با ۱۰ = ۱۸ – ۴×۲  می شود. این سایز را در روش نوین ۱۰-۴.۰۰ می نویسند.

یک تایر با سایز ۲۶۰×۸۵ به معنی ۲۶۰ میلیمتر ارتفاع و ۸۵ میلیمتر عرض است

که تبدیل آن به اینچ می شود ارتفاع ۱۰″ و عرض ۳″ و در نتیجه رینگ برابر است با ۳×۲  –  ۱۰  = ۴ پس در روش نوین آنرا بصورت ۴-۳۰۰ می نویسند.

مثال ۵) نمونه سایزهای زیر را در نظر بگیرید :

۲۵۵/۶۰-۱۰     ۱۹۵/۵۰R13     ۴۲۰/۸۵R28

اولین عدد سمت چپ (۲۵۵) نشان دهنده عرض مقطع به میلیمتر است. عدد دوم (۶۰) نسبت منظر ( فاق )

(نسبت ارتفاع دیواره به عرض مقطع)

را نشان می دهد و بخش سوم نیز سایز رینگ به اینچ است.

هرگاه R در نمایش سایز بود به معنای رادیال بودن ساختار تایر است.

بنابراین سایز  420/85R28 تایری است با ۴۲۰ میلیمتر عرض مقطع ، ۸۵٪ نسبت منظر با ۲۸ اینچ قطر رینگ و ساختار رادیال است.

مثال ۶) نمونه سایزهای زیر را در نظر بگیرید :

عدد اول از سمت چپ عرض مقطع به میلیمتر ،

عدد دوم قطر رینگ به اینچ و حرف “R” به معنی ساختار رادیال تایر است .

همان گونه که میبینید نسبت منظر ( فاق ) نشان داده نشده اما بطور معمول در تایرهایی که اینگونه نشانه گذاری شده اند

عرض مقطع همواره ۸۰٪ است. بنابراین تایر 145R10 یک تایر با ساختار رادیالی با قطر رینگ ۱۰ اینچ ، ۱۴۵ میلیمتر عرض و ارتفاع (قطر خارجی) ۱۱۶ میلی متر است.

۱۱۶ = ۸۰٪ ۱۴۵x

برای تبدیل سایزهای آمریکایی به اروپایی و بالعکس می توان با یک محاسبه ساده بدین صورت عمل نمود.

برای مثال سایز ۲۵۵/۶۰-۱۰ دارای عرض ۲۵۵ میلیمتر ، ۱۵۳ میلیمتر ارتفاع دیواره (۲۵۵×۶۰/۱۰۰)

و در نتیجه با تبدیل به اینچ عرض مقطع ۱۵″ ، ارتفاع دیواره ۶″ و ۲۲ اینچ ارتفاع کل (قطر خارجی = ۱۰ + ۲×۶)  می توانیم سایز را با سیستم آمریکایی ۱۰-۱۰×۲۲ نشان دهیم.

در جدول زیر نمونه هایی از تایرهای لیفتراک با سایز مشابه و شماره گذاری متفاوت را ملاحظه می کنید :
اروپایی (سیستم متریک)    آمریکایی (سیستم استاندارد)
۱۲۵/۷۵-۸    ۸ – ½ ۴ ۱۵x
۱۵۰/۷۵-۸    ۸ – ۱۶×۶
۱۸۰/۷۰-۸    ۸- ۱۸×۷
۱۴۰/۵۵-۹    ۱۴۰/۵۵.۹
۲۰۰/۷۵-۹    ۹- ۲۱×۸
۲۲۵/۷۵-۱۰    ۱۰- ۲۳×۹
۲۵۰/۶۰-۱۲    ۱۲- ۲۳×۱۰
۲۵۰/۷۵-۱۵    ۱۲- ۲۷×۱۰
۲۲۵/۷۵-۱۵    ۱۵- ۲۸×۹ و ۸.۱۵×۱۵
۲۵۰/۷۰-۱۵    ۲۵۰-۱۵
۳۱۵/۷۰-۱۵    ۳۰۰-۱۵
۳۵۵/۴۵-۱۵    ۱۵- ۲۸×۱۲.۵ و ۱۵- ۲۸×۱۲ و ۱۵- ۲۸×۱۲.۱
۳۵۵/۶۵-۱۵    ۳۵۰-۱۵

بازار لاستیک ایرانیان

جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه سایز لاستیک لودر، سایز لاستیک دامپتراک و سایز لاستیک لیفتراک

با مشاوران بازار لاستیک ایرانیان تماس بگیرید.

www.BazarLastik.com

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *